Pluto – parket


Dekorativna pluta garantuje udobnost pri hodanju po podu. Zvučna I toplotna izolacija koju pluta omogućuje smanjuje troškove za grejanje.

Paleta različitih dizajna pluto-parketa razvijena je u skladu sa najnovijim zahtevima tržišta.

Rešenje za podove u svim vrstama prostora koje udružuje dekorativne karakteristike plute sa tehničkim nivoom očekivanim za podne materijale visokog kvaliteta.

Ovo je stabilan proizvod koji ne menja svoje osobine (fizičke i mehaničke) tokom procesa stabilizacije.

Ovo je proizvod koji čuva okolinu, ekološki je i obnovljiv.

Veličine i dimenzije:

600×300 mm
300×300 mm

Dekorativna pluta za zidove i plafon


Paleta različitih dizajna plute za zidove i plafon razvijena je u skladu sa najnovijim zahtevima tržišta.

Rešenje za zidove i plafone u svim vrstama prostora koje udružuje dekorativne karakteristike plute sa tehničkim nivoom očekivanim za podne materijale visokog kvaliteta.

Zvučna i toplotna izolacija koju pluta omogućuje smanjuje troškove za grejanje.

Ovo je stabilan proizvod koji ne menja svoje osobine (fizičke i mehaničke) tokom procesa stabilizacije.

Ovo je proizvod koji čuva okolinu, ekološki je i obnovljiv.

Veličine i dimenzije:

600×300 mm

PortugaliaCork