Lopte od plute


Lopte od plute mogu biti razvijene u tri različite vrste zavisno od materijala: od prirodne plute, od aglomerirane plute i od kolmatirane plute.

One su 100% prirodne i dobijene su od najbolje prirodne plute.

Da bi se zaštitila prirodna struktura i osigurale tehničke karakteristike, korišćena je najnovija tehnologija pri sterilizaciji, čišćenju i preradi.

Aglomerirane lopte od plute udružuju jedinstvene osobine materijala od plute sa rigoroznim proizvodnim procesom. Što omogućuje postizanje visokih nivoa mehaničkih, senzornih i mikrobioloških svojstava.

Kolmatirane lopte od plute su dobijene procesom korišćenim da se poboljšaju karakteristike lopti od prirodne plute srednjeg kvaliteta.

Osobine plute (elastičnost i mala propustllivost tečnosti i gasova) čine je odličnim materijalom za proizvodnju najrazličitijih prozvoda.

Prirodan proizvod dobijen iz obnovljivih izvora sa mogućnošću recikliranja za druge potrebe. Ovo je proizvod koji čuva okolinu, ekološki I obnovljiv.

Diskovi od plute


Diskovi od plute su 100% prirodni i dobijeni su od najbolje prirodne plute.

Da bi se zaštitila prirodna struktura i osigurale tehničke karakteristike, korišćena je najnovija tehnologija pri sterilizaciji, čišćenju i preradi diskova od plute.

Osobine prirodne plute (elastičnost i mala propustljivost tečnosti i gasova) čine je odličnim materijalom za proizvodnju najrazličitijih prozvoda.facture of the most diverse products.

Poreklo od sirovine dobijene iz obnovljivih izvora, izbacivanje iz procesa proizvodnje sintetičkih materijala, kao i mogućnost recikliranja za druge potrebe.