Listovi od plute


Pluta u listu & rolni – aglomerirani list od plute sjedinjuje jedinstvene osobine materijala od plute sa veoma rigoroznim procesom proizvodnje što omogućuje postizanje visokih nivoa mehaničkih, senzornih i mikrobioloških svojstava.

Veličina i gustina granula od plute su dovedeni do savršenstva kako bi postigli idealnu ravnotežu elastičnosti, homogenosti i otpornosti na istezanje.

Male čestice granulata od plute su dubinski očišćene kako bi u potpunosti garantovale odsustvo bilo koje opasne supstance.

Ovo je stabilan proizvod koji ne menja svoje osobine (fizičke i mehaničke) tokom procesa stabilizacije.

Prirodan proizvod dobijen iz obnovljivih izvora sa mogućnošću recikliranja za druge potrebe. Ovo je proizvod koji čuva okolinu, ekološki je i obnovljiv.

Listovi od prirodne plute


Listovi od prirodne plute su stoprocentno prirodni i dobijeni su od najbolje portugalske plute.

Da bi se zaštitila prirodna struktura i osigurale tehničke karakteristike ovog tipa plute, korišćena je najnovija tehnologija pri sterilizaciji, čišćenju i preradi.

Ovo je stabilan proizvod koji ne menja svoje osobine (fizičke i mehaničke) tokom procesa stabilizacije.

Prirodan proizvod dobijen iz obnovljivih izvora sa mogućnošću recikliranja za druge potrebe. Ovo je proizvod koji čuva okolinu, ekološki je i obnovljiv.

Pluta u rolni


Pluta u listu & rolni – aglomerirana pluta u rolni sjedinjuje jedinstvene osobine materijala od plute sa veoma rigoroznim procesom proizvodnje što omogućuje postizanje visokih nivoa mehaničkih, senzornih i mikrobioloških svojstava.

Veličina i gustina granula od plute su dovedeni do savršenstva kako bi postigli idealnu ravnotežu elastičnosti, homogenosti i otpornosti na istezanje.

Male čestice granulata od plute su dubinski očišćene kako bi u potpunosti garantovale odsustvo bilo koje opasne supstance.

Ovo je stabilan proizvod koji ne menja svoje osobine (fizičke i mehaničke) tokom procesa stabilizacije.

Prirodan proizvod dobijen iz obnovljivih izvora sa mogućnošću recikliranja za druge potrebe. Ovo je proizvod koji čuva okolinu, ekološki I obnovljiv.

Table od crne aglomerirane plute (ekspandirana pluta)


Table od crne ekspandirane plute su prirodni proizvod biljnog porekla dobijen ekspanzijom granula plute prilikom procesa isparavanja vode.

U proizvodnji vodene pare nisu korišćena fosilna goriva, već samo biomasa. U celom procesu prozvodnje nije korišćen nijedan sintetički materijal.

Ovo je stabilan proizvod koji ne menja svoje osobine (fizičke I mehaničke) tokom procesa stabilizacije.

Poreklo od sirovine dobijene iz obnovljivih izvora, Izbacivanje iz procesa proizvodnje sintetičkih materijala, kao i mogućnost recikliranja za druge potrebe čini ovaj proizvod odgovornim prema okolini, ekološkim i obnovljivim.

PortugaliaCork