Zatvarači od prirodne plute


Zatvarači od prirodne plute su stoprocentno prirodni i napravljeni su od najbolje portugalske plute.

Da bi se zaštitila prirodna struktura i osigurale tehničke karakteristike ovog tipa plute, korišćena je najnovija tehnologija pri sterilizaciji, čišćenju i preradi.

Karakteristike zatvarača od prirodne plute (elastičnost i niska propustljivost tečnosti i gasova) omogućavaju optimalnu regulaciju u razmeni gasova između boce i spoljašnje sredine izbegavajući brzu oksidaciju.

Zahvaljujući ovim karakteristikama ova vrsta plute daje važan doprinos oplemenjivanju vina tokom procesa starenja.

Zatvarači od prirodne plute popunjeni prahom od plute (kolmatirani)


Zatvarači od prirodne plute popunjeni prahom od plute proizvedeni su pomoću procesa korišćenog da poboljša nivo karakteristika prirodne plute srednjeg kvaliteta.

Da bi se zaštitila prirodna struktura i osigurale tehničke karakteristike ovog tipa plute, korišćena je najnovija tehnologija pri sterilizaciji, čišćenju i preradi.

Karakteristike zatvarača od prirodne plute popunjenih prahom od plute preporučuju ih kao odlično rešenje za zatvaranje vina i drugih pića predviđenih da se potroše u roku od 1 do 2 godine od datuma proizvodnje omogućavajući izuzetne karakteristike po veoma povoljnoj ceni.

Zatvarači sa dva diska


Zatvarači sa dva diska su spoj cilindričnog tela od aglomerirane plute sa dva diska od prirodne plute koji se nalaze na oba kraja zatvarača, po jedan na svakom kraju, osiguravajući da tečnost u boci ima dodir samo sa prirodnom plutom visokog kvaliteta.

Rigorozan proces proizvodnje omogućuje da bilo koja promena ukusa vina u praksi bude svedena na nulu.

Spajajući elemente prirodne i aglomerirane plute ovaj jedinstveni tip zatvarača nudi rešenje za vina sa srednjim vremenom starenja u boci (2-3 godine).

Aglomerirani zatvarači od plute


Aglomerirani zatvarači od plute su proizvedeni od granula od prirodne plute visokog kvaliteta kontinualnim presovanjem ili izlivanjem izjedna u skladu sa standardima međunarodnih propisa o izradi zatvarača od plute (ICCSMP).

Veličina i gustina granula od plute su dovedeni do savršenstva kako bi postigli idealnu ravnotežu elastičnosti, homogenosti i kapaciteta za zatvaranje. Male čestice granulata od plute su dubinski očišćene kako bi u potpunosti garantovale odsustvo bilo koje supstance koja bi mogla izmeniti ukus.

Osobine aglomeriranih zatvarača od plute preporučuju ih kao odlično rešenje za zatvaranje vina i drugih pića predviđenih da se potroše u roku od 6-18 meseci od datuma proizvodnje omogućavajući dobre karakteristike po veoma povoljnoj ceni.

Mikro – aglomerirani zatvarači od plute


Mikro- aglomerirani zatvarači od plute plute su proizvedeni od granula od prirodne plute u skladu sa standardima međunarodnih propisa o izradi zatvarača od plute (ICCSMP).

Mikro-aglomerirani zatvarači od plute udružuju jedinstvene osobine materijala od plute sa rigoroznim proizvodnim procesom koji omogućuje postizanje visokih nivoa mehaničkih, senzornih i mikrobioloških svojstava.

Veličina i gustina granula od plute su dovedeni do savršenstva kako bi postigli idealnu ravnotežu elastičnosti, homogenosti i kapaciteta za zatvaranje. Male čestice granulata od plute su dubinski očišćene kako bi u potpunosti garantovale odsustvo bilo koje supstance koja bi mogla izmeniti ukus.

Osobine mikro-aglomeriranih zatvarača od plute preporučuju ih kao odlično rešenje za zatvaranje vina i drugih pića predviđenih da se potroše u roku od 6-18 meseci od datuma proizvodnje omogućavajući veoma dobre karakteristike.

Šampanjski zatvarači od plute (0+2 zatvarači od plute)


Napravljen specijalno za punjenje šampanjca i penušavih vina, ovaj tip plutanih zatvarača je sposoban da izdrži visoki pritisak unutar boce omogućavajući šampanjcu i penušavim vinima da dugo zadrže svežinu svojih mehurića.

Ovaj tip zatvarača se sastoji od tela od aglomerirane plute i dva diska od prirodne plute na jednom kraju.

Aglomerirano plutano telo je dizajnirano za optimum elastičnosti i dugotrajnog kapaciteta za zatvaranje, osiguravajući da pritisak unutar boce ostane konstantan.

U isto vreme, diskovi od prirodne plute (rotirani jedan nasuprot drugom da bi potpuno zatvorili ćelije materijala od prirodne plute) osiguravaju da piće unutar boce ima kontakt samo sa prirodnom plutom viskog kvaliteta.

Plutani zatvarači sa glavom od drugih materijala (bartops/ T-zatvarači)


Ovaj tip zatvarača se sastoji od dva dela, glave (plastične, drvene, staklene, keramičke ili metalne) i tela od plute (prirodne, od prirodne plute popunjeni prahom od plute, aglomerirani ili mikro-aglomerirani).

Razlika između ovog tipa zatvarača i ostalih tipova je mogućnost da se zatvarač ubaci i izvadi iz boce više puta bez otvarača. Druga važna osobina je da se može koristiti i za druge boce ponovo.

Da bi izabrali idealnu varijantu ovog zatvarača važno je uzeti u obzir osobine vina (procenat alkohola, sadržaj šećera, sadržaj gasa itd.) vreme starenja vina, osobine boce i raspoloživi budžet.

Zatvarači od prirodne plute ili visokokvalitetni kolmatirani se preporučuju za vina dobrog kvaliteta. Za stona vina kolmatirani srednjeg kvaliteta ili aglomerirani mogu biti bolji izbor s obzirom na cenu.

Zatvarači za bačve


Ova vrsta zatvarača može biti napravljena od prirodne plutane kore ili aglomerirane plute, nudeći rešenje za zatvaranje svih vrsta posuda (tegle, vaze itd.).

Osobine plute (elastičnost i mala propustljivost za tečnosti i gasove) omogućava optimalnu regulaciju u razmeni gasova između posude i spoljašnje okoline.

Oblikovani zatvarači od plute (pečurke i drugi oblici)


Ovaj tip zatvarača može biti od različitih vrsta plute (prirodna, kolmatirana, aglomerirana, mikro-aglomerirana) i dizajniran je da odgovori određenim specifikacijama, potrebama ili posebnim namenama.

Oblikovani zatvarači od plute su primer prilagođavanja proizvodnih mogućnosti kako bi se izašlo u susret potrebama tržišta.

Pečurkasti oblici, konusni oblici i otvori su samo neki primeri mogućnosti u kreiranju ovih jedinstvenih proizvoda koji se jasno odvajaju od drugih.

Ova vrsta zatvarača je dostupna u širokom opsegu formata, kvaliteta, kombinacija materijala…
Izbor ovog tipa zatvarača zahteva podrobno poznavanje osobina u korišćenju i eksploataciji i odgovarajući budžet za razvoj ovog tipa zatvarača od plute.

PortugaliaCork