Koji zatvarač od plute izabrati?


Preporuke za punjenje – zatvarači od prirodne plute imaju superioran kvalitet i preporučuju se za kvalitetna vina sa geografskim poreklom i vina koja stare u boci pre nego što se konzumiraju.

Ostale vrste zatvarača od plute se preporučuju za stona vina, odnosno ona koja nisu predviđena da stoje dugi niz godina.

Koju veličinu izabrati?


Veličina plutanog zatvarača se određuje analizom sledećih varijabli:

Vrsta vina – za vina sa stabilnim pritiskom preporučuju se zatvarači dužine 45-49 mm i prečnika 24 mm, a za vina sa većim pritiskom unutar boce, npr. za penušava vina, preporučuje se prečnik od 25-26 mm.

Grlić boce – Veličina zatvarača mora biti prilagođena grliću boce jer unutrašnji prostor grlića boce utiče na dužinu zatvarača.

Bez obzira na prečnik zatvarača, preporučuje se da zatvarač bude 5 do 6 mm širi od unutrašnjeg prečnika grlića boce.

Preporuke za punjenje – zatvaranje


Grlić boce treba da bude relativno suv pri procesu zatvaranja.
Nivo vina treba da bude 15-20 mm ispod zatvarača da bi se izbeglo da termalna ekspanzija tečnosti unutar boce izazove preveliki pritisak.

Mašina za zatvaranje ne sme da stisne zatvarač više od 1,5 mm u odnosu na unutrašnji prečnik grlića boce. Sa druge strane, zatvarač od plute ne treba nikad da bude stisnut više od jedne trećine svog prečnika.

Održavanje mašine za zatvaranje je od presudne važnosti. Posebno je važno da čeljusti ne rade preterano brzo, kako bi izbegli oštećenje zatvarača od plute.
Preporučuje se da boca ostane u uspravnom položaju bar 60 minuta posle zatvaranja, kako bi zatvarač povratio svoju dimenziju i sprečio curenje.

Preporuke za rukovanje i skladištenje zatvarača


Zbog rizika kontaminacije površine plutanog zatvarača, posle pakovanja oni se moraju čuvati u:

– prostorima sa temperaturom između 10 i 25 stepeni celzijusa i relativne vlažnosti vazduha od 50 do 70%.

– Transport vina u bocama

Povećanje unutrašnjeg pritiska u boci uzrokovanog temperaturnim promenama može dovesti do curenja ili izletanja zatvarača.

PortugaliaCork