Internet prodajno mesto www.masmagnus-shop.rs je vlasništvo preduzeća Masmagnus d.o.o.

Preduzeće Masmagnus d.o.o. Vam daje mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu.

Na sajtu, možete slobodno detaljno pregledati ponudu, kao registrovan ili neregistrovan posetilac, bez obaveze da nešto kupite.

Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.

Korišćenje sajta www.masmagnus-shop.rs

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo.

Preduzeće Masmagnus d.o.o.zadržava pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je:

  • korišćenje sajta u propagandne svrhe.
  • svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.
  • postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu objavljena.

Sajt www.masmagnus-shop.rs je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole preduzeća Masmagnus d.o.o.