Opšte

1. Preduzeće Masmagnus d.o.o. veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka.

2. Ako koristite naš Sajt ili bilo koje usluge koje pružamo, to znači da pristajete da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka i da ste saglasni sa njegovim obavezujućim karakterom.

3. Preduzeće Masmagnus d.o.o. postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti iz 2008. godine. Zakon utvrđuje veliki broj važnih načela koja organizacije moraju da primenjuju prilikom obrade podataka o ličnosti. Za više informacija posetite adresu https://www.minrzs.gov.rs/Zakon.pdf

Kako prikupljamo podatke

1. Ovo su informacije ili podaci o ličnosti (informacije koje Vas identifikuju) koje možemo da prikupljamo i obrađujemo:

 • Određeni podaci potrebni za registrovanje na sajtu ili za pristup drugim uslugama koje pružamo, uključujući Vaše ime i prezime, adresu, itd.;
 • Vaš i-mejl i lozinka;
 • Broj mobilnog telefona;
 • Evidencija prepiske između Vas i nas;
 • Evidencija svih rezervacija koje ste napravili na sajtu ili preko njega;
 • Vaši odgovori na sve upitnike i ankete koje možemo da koristimo za potrebe istraživanja;
 • Podaci o računovodstvenim ili finansijskim transakcijama uključujući one koje se obavljaju preko Sajta ili slično. To može da obuhvata podatke o Vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici ili bankovnom računu;
 • Podaci o Vašim posetama sajtu i resursima kojima pristupate;
 • Informacije koje treba da nam date kada prijavljujete problem sa sajtom.

2. Ove informacije prikupljamo samo kada odlučite da nam ih dostavite. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali onda možda nećete moći da koristite prednosti svih usluga koje Vam nudimo.

3. Informacije se takođe prikupljaju i onda kada ih Vi aktivno ne dostavite tj. pomoću različitih tehnologija i metoda kao što su IP adrese i kolačići („cookies”). Na ovaj način ne prikupljaju se, niti se pohranjuju odnosno čuvaju lični podaci.

4. IP adresa je broj koji je Vaš provajder internetske usluge dodelio Vašem računaru, tako da možete da pristupite internetu. Generalno se smatra da to nije podatak o ličnosti, jer preko IP adrese najviše može da se dođe samo do Vašeg provajdera internetske usluge ili velike kompanije ili organizacije koje obezbeđuje Vaš pristup internetu.

5. Vašu IP adresu koristimo da dijagnostikujemo probleme sa našim serverom, prijavimo informacije koje nisu lične, i utvrdimo najbrži put za usmeravanje Vašeg računara do našeg sajta, i da vodimo i unapređujemo sajt.

Korišćenje podataka

1. Koristimo ove informacije o Vama na sledeći način:

 • da obezbedimo da sadržaj sajta bude prikazan na najefikasniji način za Vas i prilagodimo sajt Vašim potrebama;
 • kao pomoć za generalno unapređenje sajta;
 • da ispunjavamo i upravljamo svim obavezama koje nastanu na osnovu bilo kojeg sporazuma zaključenog između Vas i nas;
 • da Vas kontaktiramo i obaveštavamo o izmenama sajta ili uslugama koje nudimo (osim ako ste naglasili da to ne želite);
 • za naplatu;
 • da analiziramo kako korisnici koriste sajt i za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

2. Vaše podatke nećemo preprodavati trećim licima, niti ih koristiti za marketing trećih lica.

Razmena podataka

1. Nijedan podatak koji dostavite preko sajta nećemo otkriti trećim licima osim u sledećim slučajevima:

 • ako smo dužni da otkrijemo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu
 • da bismo ispunili bilo koji uslov korišćenja koji važi za bilo koji od sajtova, ili da bismo ispunili bilo koji drugi uslov ili sporazum koji važi za naše usluge;
 • možemo da prenesemo Vaše lične podatke trećim licima u sklopu prodaje jednog dela ili čitave kompanije i imovine bilo kojem trećem licu ili u sklopu bilo kakvog restrukturisanja ili reorganizacije, ali ćemo pri tom preduzeti sve korake kako bismo obezbedili da Vaša prava na privatnost budu i dalje zaštićena;

2. Pored svega prethodno navedenog, nećemo otkrivati nikakve lične podatke osim ako nam za to ne date dozvolu.

Kolačići (“Cookie”)

1. “Cookie” ili “kolačić“ je tekstualna datoteka koju stvara internet sajt i koja se postavlja na Vaš računar i sadrži informacije o Vašim aktivnostima na internetu. Informacije u kolačiću ne sadrže podatke za ličnu identifikaciju koje dostavljate našem sajtu.

2. Na sajtu, kolačiće koristimo da pratimo kretanje korisnika kroz sajt, što nam omogućava da poboljšamo svoje usluge na osnovu podataka o korišćenju. Kolačiće takođe koristimo kada se ulogujete na neku od naših online usluga da bismo Vam omogućili da ostanete ulogovani na njoj. Kolačić Vam pomaže da na najbolji način iskoristite sajt, a nama pomaže da Vam pružimo prilagođenu uslugu.

3. Onog trenutka kada isključite pretraživač, prestaje i naš pristup kolačiću. Osim toga, imate mogućnost da prihvatite ili odbijete korišćenje kolačića. Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali ako to ne želite, promenom postavki možete da mu date uputstvo da ih blokira.

4. Da bismo koristili kolačiće, potrebna nam je Vaša saglasnost. [Na početnoj stranici internet sajta nalazi se jasno obaveštenje o kolačićima.] Ako nastavite da koristite sajt pošto ste videli to obaveštenje, zaključujemo da pristajete da koristimo gore opisane kolačiće.

5. Ako odlučite da ne prihvatite kolačiće, to neće uticati na Vaš pristup većini informacija koje postoje na sajtu. Međutim, nećete moći da u potpunosti koristite sve naše online usluge.

Pristup podacima o ličnosti i njihova izmena

1. Preduzećemo sve razumne korake u skladu sa našim zakonskim obavezama da ažuriramo ili ispravimo podatke za identifikaciju ličnosti koje posedujemo, a koje dostavite preko ovog sajta.

2. Zakon Vam daje pravo na pristup informacijama koje postoje o Vama. Vaše pravo na pristup može se ostvariti u skladu sa zakonom. Ako želite da vidite pojedinosti bilo kojeg podatka o ličnosti koji čuvamo o Vama, molim Vas da nas kontaktirate preko naše stranice za kontakt.

3. Preduzimamo sve odgovarajuće korake da zaštitimo Vaše podatke o identifikaciji ličnosti dok ih prenosite od računara do našeg sajta, kao i da ih zaštitimo od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja. Da bismo sačuvali Vaše podatke, koristimo vodeće tehnologije i softvere za šifrovanje podataka, i primenjujemo stroge bezbednosne standarde za spečavanje svih neovlašćenih pristupa tim podacima.

4. Ako koristite lozinku, korisničko ime ili druge posebne pristupne šifre na ovom sajtu, odgovorni ste i za preduzimanje razumnih koraka za njihovu zaštitu.

Drugi internet sajtovi

1. Na ovom sajtu nalaze se veze i reference za druge internet sajtove. Ne zaboravite da ova politika zaštite privatnosti i podataka o ličnosti ne važi za te sajtove.

2. Mi ne možemo da odgovaramo za politike i prakse zaštite privatnosti sajtova kojima ne upravljamo, čak i ako im pristupite preko sajta. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posetite i da kontaktirate vlasnika ili operatera ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja.

3. Osim toga, ako dođete na ovaj sajt preko sajta trećih lica, mi ne možemo da odgovaramo za politiku i praksu zaštite privatnosti vlasnika i operatera sajtova trećih lica i preporučujemo Vam da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti sajta trećeg lica i kontaktirate vlasnika ili operatera ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja

Prenos Vaših podataka izvan Evrope

1. Kao deo usluga ponuđenih preko sajta, podaci koje nam dajete mogu da se prenesu i čuvaju u zemljama izvan Evropske zajednice („EZ”).

2. Ako koristite sajt dok ste izvan EZ, Vaši podaci mogu da se prenesu izvan EZ kako bismo Vam pružili te usluge.

3. Kada nam dostavljate svoje lične podatke, saglasni ste s tim da mogu da se prenose, pohranjuju ili obrađuju izvan EZ na gore opisan način.

Obaveštenje o izmenama u našoj Politici o zaštiti privatnosti

Sve informacije o bilo kakvim izmenama u našoj politici o zaštiti privatnosti postavićemo na sajt kako bismo obezbedili da uvek budete u toku sa informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo, i u kojim prilikama ih, ako je primenjivo, razmenjujemo sa drugim stranama.

Kontaktirajte nas

Ako ikada poželite da nas kontaktirate i podelite svoje mišljenje o našoj politici o zaštiti privatnosti, ili postavite pitanja u vezi sa svojim ličnim podacima, to možete učiniti preko naše stranice za kontakt.